Podrobnosti záznamu

Název
    Porubské vrstvy, ostravské souvrství (namur A, arnsberg) v české části hornoslezské pánve
Autor
    Hoch, I.
    Horák, J.
    Martinec, Petr
Konference
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví (9. : 15.10.2013-17.10.2013 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví
Strany
    S. 27-41
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Projekt: ED2.1.00/03.0082, GA MŠk3cav_un_auth*0280791
    Překlad názvu: Poruba Mbrs, Ostrava Formation ( Namurian A, Arnsberg ) in the Czech part of the Upper Silesian Basin
    Rozsah: 15 s. : P
Předmětová kategorie
    Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
    Ostrava Formation
    Poruba Mbrs
Klíčové slovo
    Arnsberg
    části
    české
    Hornoslezské
    Namur
    Ostravské
    Pánve
    Porubské
    Souvrství
    Vrstvy
Abstrakt (česky)
   Již více jak 150 let jsou v české části hornoslezské pánve předmětem pozornosti porubské vrstvy. Publikované práce odrážejí tehdejší stav poznání a základním současným problémem je definování vrstevní jednotky a vymezení pozice vůdčích horizontů, jako jsou výskyty mořské fauny nebo hornin vulkanogenního původu v dokumentaci různého stáří a jejich interpretace autory. V poslední době se objevují práce, které výběrově, bez hlubších znalostí pozice a vývoje stratigraficky významných horizontů prezentují popisy vrstevních jednotek, a to včetně porubských vrstev. Poznatky o vrstevních jednotkách karbonu české části hornoslezské pánve a o jejich sedimentárním vývoji předkládá monografie DOPITY ET AL. (1997) s odkrytou mapu paleozoika (AUST ET AL. 1997). Od té doby nebyly porubské vrstvy nově souborně zpracovány.
Abstrakt (anglicky)
   In the Czech part of the Upper Silesian basin, full preservation of the Poruba Mbrs of Ostrava Fm, i.e., retention of their full thickness, can be observed only in the eastern and southern zones of the basin, while no more than relics exposed by denudation remain in the western and central zones. The Poruba Mbrs (Namurian A, Arnsbergian, E2b) were deposited on the outskirts of Ostrava Fm (Namurian A, Pendleian-Arnsbergian) on a flat coastal plain, interspersed with infrequent but regularly spaced marine transgressions. Individual sedimentary sections-mezocycles-are well-defined (within the meaning of the concept put forward by ČEPEK & HAVLENA 1975). Their sedimentary development reflecting the climate changes during the Carboniferous period have been described.
   Five complete mezocycles were identified (named Koks, Konrad, Lotar, Otakar, and Gaebler after major marine horizons), plus an incomplete one (Filip, constituted by only the upper continental portion of the mezocycle), inasmuch as the marine part (a group of faunistic horizons of Barbora) is presently ascribed to Jaklovec Mbr.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014