Podrobnosti záznamu

Název
    Position of trilobites in Cambrian ecosystem: Preliminary remarks from the Barrandian region (Czechia)
Další názvy
    Pozice trilobitů v kambrickém ekosystému: Předběžné poznámky z oblasti Barrandienu (Česko)
Autor
    Budil, Petr
    Fatka, Oldřich
    Micka, Václav
    Szabad, Michal
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Advances in Trilobite Research. Publicaciones del Instituto Geológico y Minero de Espaňa
Strany
    6
Poznámky
    Akce: 2008/06/16 ; Toledo
Výraz tezauru
    Trilobites, Cambrian, position in ecosystem
Klíčové slovo
    Barrandian
    Cambrian
    Czechia
    Ecosystem
    Position
    Preliminary
    Region
    Remarks
    Trilobites
Abstrakt (česky)
   Pozice trilobitů v kambrických ekosystémech byla studována na materiálu z oblasti Barrandienu (Česko). Je popsáno mnoho zajímavých příkladů možných společenstev primárních konzumentů spásajících řasové koberce in-situ, možné pěstování baktérií a skrývání polymeridních trilobitů před dravci, pojídání zbytků zdechlin nebo skrývání se před dravci v krunýřích větších trilobitů u agnostidů, vztahy trilobitů k substrátu, dravý či saprofágní způsob života, pelagický způsob života, exoskeletální rozpad u agnostidů, zranění a vyhojené rány, trilobitové exoskeletony jako substrát pro bentické organismy, bioerosion exoskeletonů (např. vrtavé houby), and kusy s 3D zachováním měkkých částí trávicího traktu.
Abstrakt (anglicky)
   Position of trilobites in Cambrian ecosystems has been studied on the material from the Barrandian region (Czechia). Many interesting phenomena, as assemblages of primary consumers feeding in situ, possible gardening and possible hiding of polymerid trilobites, feeding or hiding in agnostids, relation of trilobites to substrate, hunters/scavengers samples, pelagic life habit, exoskeletal disarticulation in agnostids, bite marks and healed injuries, trilobite exoskeletons as substrate for settling and bioerosion, and specimens with 3D preserved soft parts of the digestive system are described and shortly discussed.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014