Podrobnosti záznamu

Název
    Postavení karvinského bloku Hornoslezské pánve ve variscidách a jeho tektonická stavba
Údaj o odpovědnosti
    Otakar Kumpera
Další názvy
    Položenije karvinskogo bloka Gorno-Silezskogo bassejna v variscidach i jego strukturno-tektoničeskoje strojenije
    Position of the Karviná block of the Upper Silesian basin in the variscides and its tectonic structure
Autor
    Kumpera, Otakar, 1932-1996
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica
Svazek/č.
    Roč. 83, č. 24
Strany
    s. 35-46
Rok
    1985
Poznámky
    4 obr.
    Anglické, ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    551.1
Skupina konspektu
    55
Klíčové slovo
    Bloku
    Hornoslezské
    Karvinského
    Pánve
    Postavení
    Stavba
    Tektonická
    Variscidách
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 9. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012