Podrobnosti záznamu

Název
    Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid
Další názvy
    The use of LA-ICP-MS for identification of the chemical composition of fosile hydrothermal fluids
Autor
    Hrstka, Tomáš
    Mihaljevič, Martin
    Zachariáš, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2002
Zdrojový dokument - monografie
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí
Výraz tezauru
    fluid inclusions
    LA-ICP-MS
    laser ablation
    paleofluids
Klíčové slovo
    Ablace
    Chemického
    Fluid
    Fosilních
    Hydrotermálních
    ICP-MS
    Laserové
    Použití
    Složení
    Stanovení
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012