Podrobnosti záznamu

Název
    Použití logistické regrese pro hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů (Česká republika)
Další názvy
    Application of logistic regresion for landslide susceptibility assessment in the middle part of Chriby Mts. (Czech Republic)
Autor
    Bednarik, Martin
    Havlín, Aleš
    Magulová, Barbora
    Vlčko, Ján
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Geologica Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 3, č. 2
Strany
    9
Rok
    2011
Výraz tezauru
    landslide susceptibiltity assessment, logistic regression, Geographic Information System, Chriby Mountains, Czech Republic
Klíčové slovo
    Chřibů
    části
    Česká
    Hodnocení
    Logistické
    Náchylnosti
    Použití
    Regrese
    Republika
    Sesouvání
    Střední
Abstrakt (česky)
   Příspěvek prezentuje použití logistické regrese a analytické nástroje použité v geografickém informačním systému (GIS), í k posouzení sesuvu náchylnosti k sesouvání. Jako případová studie byla vybrána střední část Chřibů (Česká republika) významně postižená sesuvy půdy, o celkové ploše 147 km2. Hodnocení náchylnosti k sesouvání je založeno na porovnání a statistickém zpracování vstupních faktorů, které ovlivňují nestabilitu svahů. V této studii byly použity litologie, sklon svahu, vzdálenost od vodních toků, nadmořská výška a aktuální využití území vyhodnocena jako faktory ovlivňující stability svahů a jejich citlivost na vznik sesuvů. Srovnání ukazuje, že vysoká náchylnost k sesouvání je především v místech se sesuvy a aktivními sesuvy, zatímco 62% stávajících svahových deformací jsou vytvořeny v oblastech velmi náchylným k sesouvání, 32% v oblastech s mírnou náchylností k sesouvání. Zbylých 6% sesuvů se nachází v oblastech s nízkou náchylností k sesouvání. V celkovém hodnocení lze kl
   asifikovat 33% plochy má vysoký stupeň náchylnosti k sesouvání, 35% jako středně náchylné k sesouvání. Nízká míra náchylnosti na vznik sesuvných pohybů představuje zbývajících 32% plochy území.
Abstrakt (anglicky)
   Application of logistic regresion for landslide susceptibility assessment in the middle part of Chriby Mts. (Czech Republic)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014