Podrobnosti záznamu

Název
    Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Bosák
Další názvy
    Notes to the morphology of broader surroundings of Koněprusy (Bohemian Karst, Czech Republic)
Autor
    Bosák, Pavel, 1951-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Český kras
Svazek/č.
    Roč. 23
Strany
    s. 19-32
Rok
    1997
Poznámky
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Ke zpracování zapůjčil P.Budil
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čes. Kras
Předmětová skupina
    aluvium
    Barrandien
    geologie regionální
    geomorfologie regionální
    kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu
    morfostruktura
    pediment
    peneplén
    reliéf
    reliéf krasový
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    terasa říční
Geografické jméno
    Český kras
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Česká
    Český
    Koněprus
    Kras
    Morfologii
    Okolí
    Poznámky
    Republika
    širšího
Abstrakt (anglicky)
   Geomorphological analysis of the region of the Koněprusy Devonian and of its broader surroundings distinguished several planation surfaces and terrace levels dated from pre-Upper Cretaceous to Early Pleistocene. They occur at altitudes of about: 470, 450, 420, 405, 375, 340, 310 and 290 m a.s.l. Traces chemical weathering are connected with some of planated surfaces and terraces. Intensive pedimentation occurred during the origin of such levels. Limestone inselbergs protrude from the highest planation surfaces. Some surfaces were tectonically inclined
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 11. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012