Podrobnosti záznamu

Název
    Poznámky ke článku T. Ondřeje "Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí" (Geografie - Sborník ČGS, 105, č. 4, 2000)
Údaj o odpovědnosti
    Tomáš Pánek
Autor
    Pánek, Tomáš, 1977-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 106, č. 3
Strany
    s. 196-197
Rok
    2001
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.2
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    diskuse
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    neogén
    neotektonika
    peneplén
    pohoří
    vrásnění alpinské
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Valašská Bystřice (Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm)
Klíčové slovo
    105
    2000
    č
    ČGS
    článku
    Geografie
    Ondřeje
    Povrchy
    Poznámky
    Předpolí
    Sborník
    Severního
    Valašskobystřické
    Vrchoviny
    Zarovnané
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012