Podrobnosti záznamu

Název
    Poznatky z prieskumu a overovania optimálneho využitia podzemnej vody flyšových oblastí na Východnom Slovensku
Údaj o odpovědnosti
    Ľudovít Cibuľka, Igor Bajo
Další názvy
    Exploration and proving of optimal groundwater utiltzation in flysch areas of East Slovakia
Autor
    Bajo, Igor
    Cibuľka, Ľudovít
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd
Strany
    s. 79-89
Poznámky
    3 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    556
Skupina konspektu
    556
Klíčové slovo
    Flyšových
    Oblastí
    Optimálneho
    Overovania
    Podzemnej
    Poznatky
    Prieskumu
    Slovensku
    Vody
    Východnom
    Využitia
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 1. 2011
Datum importu
    8. 8. 2012