Podrobnosti záznamu

Název
    Predictable coalbed methane reserves in the Czech Republic and their possible utilization
Další názvy
    Prognózní zásoby metanu vázaného na uhelná ložiska v České republice a jejich možné využití