Podrobnosti záznamu

Název
    Preface - Special Issue: International Workshop on Petrogenesis of Granulites and Related Rocks, Náměšť nad Oslavou, Czech Republic, October 1-3, 2004
Další názvy
    Preface - Special Issue: Workshop on Petrogenesis of Granulites and Related Rocks, Náměšť nad Oslavou, Czech Republic, October 1-3, 2004
Autor
    Janoušek, Vojtěch
    Košler, Jan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralogy and Petrology
Svazek/č.
    Roč. 86, č. 3-4
Strany
    4
Rok
    2006
Výraz tezauru
    granulites, high-grade metamorphism, partial melting, Variscan orogeny, Moldanubian Zone, genesis, conferences
Klíčové slovo
    1-3
    2004
    Czech
    Granulites
    International
    Issue
    Náměšť
    October
    Oslavou
    Petrogenesis
    Preface
    Related
    Republic
    Rocks
    Special
    Workshop
Abstrakt (česky)
   Při příležitosti 250. výročí prvního popisu granulitů byla zorganizována konference v Náměšti nad Oslavou věnovaná této problematice. Monotematické číslo časopisu je věnováno příspěvkům prezentovaným na konferenci, zaměřuje se především na vznik a geodynamické souvislosti vysokometamorfovaných hornin Moldanubika a Saxothuringika Českého masivu.
Abstrakt (anglicky)
   The first scientific description of granulite is 250 years old (von Justi 1754, 1757), coming from Náměšť, western Moravia. In October 2004 this undoubtedly important milestone of the early history of metamorphic geology was commemorated during the International Workshop on Petrogenesis of Granulites and Related Rocks that was convened at the renaissance chateau in Náměšť. This architectonic gem provided a stunning backdrop to the three-day meeting. The event was attended by thirty-eight scientists from nine countries, who presented nineteen lectures and several posters. The post-conference excursion showed the most interesting rock types in the eastern Moldanubian Unit, with emphasis on the Náměšť granulite massif. This volume presents a selection of papers spanning from the workshop. They focus mainly on genesis and geodynamic context of high-grade metamorphic rocks (granulites and eclogites) from the Moldanubian and Saxothuringian zones of the Bohemian Massif.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014