Podrobnosti záznamu

Název
    Preliminary report on cirripedes (Thoracica, Scalpellidae) from Velim - Skalka (Upper Cenomanian-Lower Turonian, rocky coast facies, Bohemian Cretaceous Basin)
Další názvy
    Předběžná zpráva o cirripedech (Thoracica, Scalpellidae) z příbojové lokality Velim - Skalka (svrchní cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) : 13-32 Kolín