Podrobnosti záznamu

Název
    Preliminary results of magnetostratigraphic investigations across the Jurassic/Cretaceous boundary strata at Nutzhof, Austria
Autor
    Lukeneder, A.
    Pruner, Petr
    Schnabl, Petr
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Annalen des naturhistorischen Museums in Wien. A
Svazek/č.
    Roč. 110, -
Strany
    s. 331-344
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: GA205/07/1365, GA ČR
    Překlad názvu: Předběžné výsledky magnetostratigrafických výzkumů jursko křídového hraničního profilu na lokalitě Nutzhof, Rakousko
    Rozsah: 14 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Gresten Klippenbelt (Austria)
    J/K magnetostratigraphy
    magnetomineralogy
    Nutzhof
Klíčové slovo
    Across
    Austria
    Boundary
    Investigations
    Jurassic/Cretaceous
    Magnetostratigraphic
    Nutzhof
    Preliminary
    Results
    Strata
Abstrakt (česky)
   Základním cílem detailních magnetostaratigrafických a mikropaleontologických výzkumů je přesné určení jednotlivých magnetozon, v nich inverzních subzon a tím pokračování v globální korelaci dalších jursko křídový profilů. Sledován byl nový výchoz na lokalitě Nutzhof v Gresten Klippenbelt v Rakousku. Bylo určeno 11 magnetozon, šest s inverzní polaritou a pět s normální polaritou v celém úseku 18ti metrů. Hranice jura/křída ( Berriasian Stage base) je lokalizovaná poblíž Calpionella Zone base (Reháková et al. 2008) a koresponduje s magnetozonou M19N, celkový sled magnetozon koreluje s M17N až M22R.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012