Podrobnosti záznamu

Název
    Preliminary study of the genus Steneofiber (Mammalia, Rodentia) from the Terciary period locality of Dolnice (Cheb Basin)
Další názvy
    Předběžná zpráva o rodu Steneofiber (Mammalia, Rodentia) z terciérní lokality Dolnice v chebské pánvi : (11-14 Cheb)