Podrobnosti záznamu

Název
    Premeny vulkanických hornín v oblasti Podpolomu v Javorí
Údaj o odpovědnosti
    Eva Žáková
Další názvy
    Volcanic rock alteration in the Podpolom area in the Javorie Mts.
Autor
    Žáková, Eva
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza
Svazek/č.
    Č. 11
Strany
    s. 23-74, obr. příl.
Rok
    1988
Poznámky
    33 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    552
Skupina konspektu
    552
Klíčové slovo
    Hornín
    Javorí
    Oblasti
    Podpolomu
    Premeny
    Vulkanických
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    12. 8. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012