Podrobnosti záznamu

Název
    Produkty mělkomořského vulkanismu dokumentované v lomu Zaječov (Barrandien, svrchní kambrium-spodní ordovik)
Další názvy
    Deposits of shallow-marine volcanic activity documented in the Zaječov quarry (Barrandian, Late Cambrian-Early Ordovician)
Autor
    Hroch, Tomáš
    Machalová, Jitka
    Rapprich, Vladislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Early Ordovician, shallow-marine eruption, accretionarry lapilli, hyaloclastics
Klíčové slovo
    Barrandien
    Dokumentované
    Kambrium-spodní
    Lomu
    Mělkomořského
    Ordovik
    Produkty
    Svrchní
    Vulkanismu
    Zaječov
Abstrakt (česky)
   Při dokumentaci spodnopaleozoických vulkanických hornin odkrytých činným lomem v Zaječově (centrální Barrandien) bylo zjištěné široké spektrum vulkanických a sedimentárních procesů. Většina bazaltických až trachydacitických láv vykazuje znaky interakce lávy s vodou a jsou proloženy vrstvami hyaloklastického materiálu sedimentovaného turbiditními proudy nebo úlomkotoky. Pyroklastické uloženiny jsou tvořeny směsí hyaloklastů a akrečních lapil, což se dá vysvětlit jako důsledek mělkomořských (první desítky metrů) erupcí. Některé lávové facie mají subaerické znaky.
Abstrakt (anglicky)
   Deposits of shallow-marine volcanic activity documented in the Zaječov quarry (Barrandian, Late Cambrian-Early Ordovician)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014