Podrobnosti záznamu

Název
    Projekt maximálního vytěžení pilíře lomu Most
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Helis, Luděk Hess, Karel Kubizňák
Další názvy
    A project of the maximum exploitation of the pillar of the Most open-cast mine
Autor
    Helis, Pavel
    Hess, Luděk
    Kubizňák, Karel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 11
Strany
    s. 481-486
Rok
    1990
Poznámky
    10 sch.
Předmětová skupina
    lom Most
    pilíř ochranný
    severočeská pánev
    stabilitní výpočty
    stabilní výpočty
    svahy
    těžba pevných paliv
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Most
Klíčové slovo
    Lomu
    Maximálního
    Most
    Pilíře
    Projekt
    Vytěžení
Abstrakt (česky)
   Pilířem lomu Most se rozumí ponechaná, částěčně zvodnělá sloj o mocnosti 30-40 m, v ploše asi 160 000 m čtverečních s maximální výškou nadloží asi 30 m. Klesání kontaktu sloj-podloží je většinozu alfa 8 stupňů až 10 stupňů. Za slojí, v horní části pilíře byla uložena výsypka nebo k ní byl přihutněn násyp koridoru inženýrských zařízení. Pro exploataci v rámci lomu Most je v pilíři k dispozici 6,2 mil. tun uhlí. Výpočty bylo zjištěno, že pilíř není stabilní pro těžbu na plnou mocnost sloje ani při vrcholové pevnosti podložních jílů. V okolí kontaktu sloj-podloží se vytváří skluzná plocha v průběhu těžby, čímž se vysvětlují sesuvy a destrukce svahů ve výchozových partiích, které se vyskytly při dobývání šikmo uložené a zvodnělé sloje
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012