Podrobnosti záznamu

Název
    Projevy posunů po vrstevních plochách v křídových pískovcích Podbezdězí
Autor
    Adamovič, Jiří
    Coubal, Miroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2011, podzim
Strany
    s. 9-12
Rok
    2012
Poznámky
    Překlad názvu: Bedding-plane slip movements in Cretaceous sandstones in the Bezděz area
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    bedding-plane slip movements
    Bohemian Cretaceous Basin
    paleostress analysis
Klíčové slovo
    Křídových
    Pískovcích
    Plochách
    Po
    Podbezdězí
    Posunů
    Projevy
    Vrstevních
Abstrakt (česky)
   Tektonické deformace typu vrstevních posunů, kdy k pohybu došlo na vrstevních plochách nebo na plochách velmi mírně ukloněných (bedding-plane slip faults) byly v české křídové pánvi často přehlíženy. Nové příklady takových deformací byly ověřeny geologickým mapováním a tektonickými měřeními v pískovcích jizerského souvrství v Podbezdězí. Soustřeďují se na bazální části nahoru hrubnoucích cyklů. V křemenných pískovcích (Houska, Mšeno) jsou pohyby doprovázeny vznikem husté sítě zpeřených ruptur (převážně konjugované Riedelovy střihy) se středními úklony. Naproti tomu v heterolitické facii (Katusice) vznikají ploše ukloněné zlomové plochy s ohlazy. Paleonapěťová analýza v Katusicích ukázala dvě napěťové fáze pravděpodobně miocénního stáří: starší stlačení ZSZ-VJV a mladší stlačení SZ-JV.
Abstrakt (anglicky)
   Tectonic deformations of the bedding-plane slip type (also called layer-parallel slip) have been often overlooked in the Bohemian Cretaceous Basin. New examples were identified in the Jizera Formation sandstones (Turonian) in the Bezděz area based on field mapping and tectonic measurement. Their manifestations are lithology-controlled. The slip in quartzose sandstones is accompanied by series of dense en échelon fractures (mostly conjugate Riedel shears) dipping at moderate angles, while that in heterolithic sandstones is dominated by slickensides on the principal horizontal fault plane. Paleostress analysis at Katusice revealed two closely superimposed phases, possibly of Miocene age: an older WNW-ESE compression and a younger NW-SE compression.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    19. 3. 2014