Podrobnosti záznamu

Název
    Proudění vody nad Ochozskou jeskyní: stopovací zkouška v nenasycené zóně a šíření hydraulického rázu
Další názvy
    Water circulation above the Ochozská Cave: tracing test in vadose zone and propagation of hydraulic shock
Autor
    Bruthans, Jiří
    Jež, M.
    Kamas, Jiří
    Vysoká, Helena
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Speleoforum
Svazek/č.
    Roč. 27, č. 1
Strany
    8
Rok
    2008
Výraz tezauru
    karst
Klíčové slovo
    Hydraulického
    Jeskyní
    Nenasycené
    Ochozskou
    Proudění
    Rázu
    Stopovací
    šíření
    Vody
    Zkouška
    Zóně
Abstrakt (česky)
   Proudění vody nad Ochozskou jeskyní: stopovací zkouška v nenasycené zóně a šíření hydraulického rázu
Abstrakt (anglicky)
   Water circulation above the Ochozská Cave: tracing test in vadose zone and propagation of hydraulic shock
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012