Podrobnosti záznamu

Název
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály (Provenance and genesis of cave and crevice sediments at Stránská skála Hill, Brno
Další názvy
    Provenance and genesis of cave and crevice sediments at Stránská skála Hill, Brno
Autor
    Němec, Filip
    Otava, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13, č. září
Strany
    3
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Provenance, heavy minerals assemblages, genesis,Miocene, Quaternary, Jurassic
Klíčové slovo
    Brno
    Cave
    Crevice
    Genesis
    Geneze
    Hill
    Jeskyní
    Provenance
    Provenience
    Puklin
    Sediments
    Sedimentů
    Skála
    Skály
    Stránská
    Stránské
Abstrakt (česky)
   Sedimenty četných trhlin a jeskyně v jurských vápencích Stránské skály byly studovány především z pohledu zastoupení průsvitných těžkých minerálů. Cílem studie bylo zhodnotit vliv různých zdrojů na složení asociace průsvitných těžkých minerálů. Relativně silný až 50% zastoupení minerálů typických pro sedimenty bazálních (sladkovodních) části cenomanu a/nebo sedimenty rudických vrstev (staurolit, kyanit, rutil, turmalín) odráží výrazné zastoupení tohoto zdroje. Dalšími důležitými zdroji byly patrně miocénní písky (zastoupení granátů). Místy byla zaznamenána pravděpodobně eolická příměs (amfiboly).
Abstrakt (anglicky)
   Provenance and genesis of cave and crevice sediments at Stránská skála Hill, Brno
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014