Podrobnosti záznamu

Název
    Průzkum eroze půdy založený na sledování jakosti povrchové vody v povodí (na příkladu povodí Mže)
Další názvy
    Die auf dem Monitoring der Oberflachengewaesser in ihrer Gewaesserguete im Flussgebiet basierende fluviale Bodenerosionuntersuchung (am Beispiel des Flussgebietes Mže)