Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžná zpráva o revizi ostrakodů klabavského a šáreckého souvrství (pražská pánev, spodní a střední ordovik)
Další názvy
    Preliminary report on the revision of ostracods from the Klabava and Šárka formations (Prague Basin, Lower to Middle Ordovician)
Autor
    Lajblová, Karolína
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....)
Svazek/č.
    Č. 2010
Strany
    2
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Barrandian area
    Basin
    crustaceans
    Ordovician
    ostracods
    Prague
Klíčové slovo
    Klabavského
    Ordovik
    Ostrakodů
    Pánev
    Pražská
    Předběžná
    Revizi
    Souvrství
    Spodní
    Střední
    šáreckého
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Práce představuje předběžné výsledky revize ostrakodů klabavského a šáreckého souvrství stáří spodního a střední ordoviku pražské pánve
Abstrakt (anglicky)
   The paper presents preliminary results of revision of ostracods from the Klabava and Šárka formations (Lower to Middle Ordovician of the Barrandian area)
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012