Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera (34-21 Hustopeče)
Údaj o odpovědnosti
    Eva Břízová, Pavel Havlíček, Michal Vachek
Další názvy
    Preliminary micropalaeobotanical characterization of the samples from the Čejčské jezero Lake
Autor
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel
    Vachek, Michal
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 122-124
Rok
    2002
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    analýza pylová
    geologie regionální
    holocén
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mapa geologická
    ochrana přírody
    sedimentace lakustrinní
Geografické jméno
    Čejč (Hodonín)
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    34-21
    Čejčského
    Hustopeče
    Jezera
    Mikropaleobotanické
    Předběžné
    Sedimentů
    Vyhodnocení
    Vzorků
Abstrakt (anglicky)
   Natural lakes are rare in the Czech Republic, since most of territory of southern Moravia has never been glaciated. As indicated by new palynological research, this does not fully apply to southern Moravia. The ongoing palynological research at some sites shows at the number of lakes existed there in the past. Well known examples are the former Vracov Lake, Vacenovice-Jezero Lake as well as Čejčské jezero Lake and Kobylí Lake. The analysed organic sediments were sampled in a shallow depression at the locality of Čejčské jezero Lake (thickness 1-2 m, Čej 27) near the village Čejkovice NW of Hodonín, southern Moravia. The locality has been found during geological survey. By virtue of favourable circumstances, it has been scheduled for protection and proclaimed the Čejčské jezero Lake Natural Monument. Palynological and paleoalgological study of the above mentioned sediments was made.
   It occurred that a lake really existed at this locality at the time of its origin in the Late Glacial period. During its development, deposition of sediment occurred mainly in the Holocene. One sample of the locality was radiocarbon-dated (Hv: 14C und 3H-Laboratorium, Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung, Hannover, BRD) at its base (depth 2 m) at 9990 +- 275 years BP
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012