Podrobnosti záznamu

Název
    Přehled vltavínonosných klastických sedimentů na Moravě
Údaj o odpovědnosti
    Milan Vokáč, Stanislav Houzar
Další názvy
    IX. mezinárodní konference o vltavínech, tektitech a impaktovém procesu (Variant.)
    Overview of moldavite-bearing clastic sediments in Moravia, Czech Republic
Autor
    Houzar, Stanislav
    Vokáč, Milan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči
Svazek/č.
    Roč. 41
Strany
    s. 19-29
Rok
    2003
Poznámky
    1 obr.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 26-28
    il.
    Zkr. název ser.: Přírodověd. Sbor. Západomorav. Muz. (Třebíč)
Klasifikační znak
    550.2
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu
    miocén
    moldavit
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    štěrk
    tektity
    terasa říční
    terciér Českého masivu
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Klastických
    Moravě
    Přehled
    Sedimentů
    Vltavínonosných
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012