Podrobnosti záznamu

Název
    Přehled vývoje názorů na genezi jesenických kyzových ložisek na základě literatury let 1971-1987
Údaj o odpovědnosti
    Tomislav Střelec
Další názvy
    A view of a knowledge regarding the genesis of the Jeseníky pyrite deposits on the basis of literature during the years 1971-1987
Autor
    Střelec, Tomislav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 35, č. 1
Strany
    s. 215-248
Rok
    1989
Poznámky
    131 bibl.
    res. rus., angl., něm.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Předmětová skupina
    bibliografie
    devon
    geneze ložiska
    ložisko stratiformní
    metalogeneze
    rudy barevných kovů
    silesikum
    zpráva o činnosti
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Horní Benešov
    Horní Město
    Nová Ves
    Oskava
    Soukenná
    Zlaté Hory
Klíčové slovo
    1971-1987
    Genezi
    Jesenických
    Kyzových
    Let
    Literatury
    Ložisek
    Názorů
    Přehled
    Vývoje
    Základě
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012