Podrobnosti záznamu

Název
    Přehodnocení inženýrskogeologické situace sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury
Údaj o odpovědnosti
    Alexandr Rozsypal
Další názvy
    Engineering geology review of the situation of the Sokolov brown coal basin for the land, nature and infrastructure restoration
Autor
    Rozsypal, Alexandr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
Strany
    s. 47
Poznámky
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    důl opuštěný
    důlní vody
    geologie inženýrská
    hydrogeologie
    projekt
    rekultivace
    sokolovská pánev
    uhelný revír
    vodní hospodářství
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Sokolov
Klíčové slovo
    Hnědouhelné
    Infrastruktury
    Inženýrskogeologické
    Krajiny
    Obnovy
    Pánve
    Přehodnocení
    Rozvoje
    Sídel
    Situace
    Sokolovské
    Umožnění
Abstrakt (anglicky)
   An outline of the research programme is given in the article, the purpose of which is to revaluate an engineering geology of the Sokolov brown coal basin for landscape remediation and urban and infrastructure re-establishment after conclusion of brown coal exploitation of open pit mines in the area. The most substantial change will be the recharge of water table that has been depresses due to long-term pumping of ground water. Use of dump piles material and associated raw material, stability problems and designs of excavated open pits dewatering were also discussed
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012