Podrobnosti záznamu

Název
    Přírodní podmínky Brna jako indikátor kvality bydlení
Autor
    Cetkovský, Stanislav
Konference
    Stredoeuropský priestor - Geográfia v kontexte nového regionálneho rozvoja (06.09.2004-07.09.2004 : Nitra, Slovensko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Geografické informácie . 8
Strany
    77-82
Poznámky
    Projekt: EVK4-CT-2002-00086, EU, XE
    Překlad názvu: Natural conditons as the indicator of quality of habitation
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    Brno city
    indicators of habitation
    re-urbanization
    urban ecology
Klíčové slovo
    Brna
    Bydlení
    Indikátor
    Jako
    Kvality
    Podmínky
    Přírodní
Abstrakt (česky)
   Významnou roli v rozhodování lidí kde bydlet v rámci města je kvalita přírodního prostředí. V jádrech mnoha měst, především starých průmyslových středisek EU dochází k sociální, fyzické a environmentální destabilizaci v důsledku deindustrializace, suburbanizace a demografických změn. Tato destabilizace zvýrazňuje procesy sociální a prostorové polarizace, které jsou v rozporu s principy udržitelného urbánního rozvoje, který patří mezi hlavní cíle politiky EU. Cílem tohoto příspěvku je zhodnotit stav kvality životního prostředí ve městě v Brně z pohledu kvality a atraktivity bydlení. Pro tuto syntézu byly zvoleny tyto indikátory: Rozptylové podmínky, riziko povodní, kvalita a dostupnost zeleně, přítomnost starých skládek s rizikem úniku toxických látek.
Abstrakt (anglicky)
   Natural condition is very important factor of quality and attractiveness of habitation. Improvement of environment quality at the inner cities means reduction of suburbanization and can improve the living conditions in the city, which is in accordance with the principles of sustainable urban development - one of the main goals of the EU policy. The aim of this article is to evaluate quality of living in constituent cadastral parts of Brno from the view of natural conditions. For this synthesis were chosen following indicators: Dispersion of atmospheric fusion, risk of floods, quality and accessibility of greenery, presence of former dumps with risk of toxic pollutant leakage.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012