Podrobnosti záznamu

Název
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu
Další názvy
    Natural radioactivity of Palaeozoic carbonate rocks of the NE part of the Bohemian Massif
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2004
Svazek/č.
    Roč. 12, č. 1
Strany
    4
Rok
    2005
Výraz tezauru
    gamma-spectrometry
    limestones
    marbles
    natural radioactive elements
Klíčové slovo
    části
    Českého
    Hornin
    Karbonátových
    Masivu
    Paleozoických
    Přirozená
    Radioaktivita
    Severovýchodní
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012