Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička - Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
Další názvy
    Contribution to mineralogy of the base metals ore deposit Plánička - Stříbrník near Klatovy in SW Bohemia (Czech Republic)
Autor
    Červený, Aleš
    Litochleb, Jiří
    Sejkora, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 2
Strany
    5
Rok
    2008
Výraz tezauru
    chemical composition
    Czech Republic
    galena
    mineralogy
    mining history
    native silver
    sphalerite
    tetrahedrite
    the Plánička ore deposit
Klíčové slovo
    Čechách
    Česká
    Jz
    Klatov
    Ložiska
    Mineralogii
    Plánička
    Polymetalického
    Příspěvek
    Republika
    Stříbrník
Abstrakt (česky)
   Rudní výskyt Plánička - Stříbrník, vjv. od Klatov (JZ Čechy, Česká republika) představuje malé ložisko stříbronosných polymetalických rud. V křemenné žilovině zde byly vedle galenitu a sfaleritu nalezeny malé agregáty Zn-dominantního a Ag-chudého tetraedritu a drobné agregáty ryzího stříbra.
Abstrakt (anglicky)
   The ore occurrence Plánička - Stříbrník, ESE from Klatovy (SW Bohemia, Czech Republic) represents a smal deposit of Ag-bearing base metals ores. In the quartz gangue, beside galena and sphalerite, small aggregates of Zn-dominant and Ag-poor tetrahedrite and tiny aggregates of native silver were found.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012