Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání kamenné štípané industrie z pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Praze-Velké Chuchli
Další názvy
    A contribution towards the stone industry from the Bell Beaker cemetery at Prague-Velká Chuchle
Autor
    Přichystal, Antonín
    Šebela, Lubomír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Archeologie ve středních Čechách
Svazek/č.
    Roč. 13, č. 2
Strany
    4
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Bell Beaker culture
    cemetery
    chipped industry
    lithic raw materials
    Prague-Velká Chuchle
Klíčové slovo
    Chuchli
    Industrie
    Kamenné
    Kultury
    Pohárů
    Pohřebiště
    Poznání
    Praze-Velké
    Příspěvek
    štípané
    Zvoncovitých
Abstrakt (česky)
   Na pohřebišti bylo zjištěno 22 štípaných artefaktů, na které bylo použito široké spektrum surovin: eratické silicity, křemence typu Skršín a Tušimice, čokoládový silicit ze středního Polska, rohovec typu Český kras a deskovitý rohovec typu Arnhofen z Bavorska.
Abstrakt (anglicky)
   At the cemetery there was found 22 chipped artefacts made of wide spectrum of stone raw materials: erratic silicites, quartzites of the Skršín and Tušimice types, chocolate silicite from central Poland, chert of the Bohemian Karst type and platy chert of the Arnhofen type from Bavaria.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012