Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice
Údaj o odpovědnosti
    Slavomír Nehyba, Luboš Souček
Další názvy
    Quaternary fluvial deposits in the centre of Brno city - contribution to the problems
Autor
    Nehyba, Slavomír
    Souček, Luboš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Svazek/č.
    Roč. 14
Strany
    s. 28-30
Rok
    2007
Poznámky
    1 obr., 1 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2006
Klasifikační znak
    55(1)
    551.4
    552
Skupina konspektu
    551
    552
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    geologie regionální
    granulometrie
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    oblast snosová
    sedimentace fluviální
    sedimentologie
    sedimenty klastické
    těžké minerály
Geografické jméno
    Brno (Česko)
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    24-34
    Brna
    Centra
    Fluviálních
    Ivančice
    Kvartérních
    Města
    Poznání
    Prostoru
    Příspěvek
    Sedimentů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    17. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012