Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání vývoje a změn rostlinné a živočišné složky geobiocenóz na příkladu vybraných ploch v Moravském krasu
Autor
    Lacina, Jan
    Vašátko, J.
Konference
    Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz. (15.10.2004-16.10.2004 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz
Strany
    s. 189-195
Poznámky
    Projekt: KSK3046108, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Contribution to understanding the development and change of plant and animal biogeocenose components on the example of selected areas in the Moravian Karst
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    biodiversity changes
    geobiocenoses
    vascular plants
Klíčové slovo
    Geobiocenóz
    Krasu
    Moravském
    Ploch
    Poznání
    Příkladu
    Příspěvek
    Rostlinné
    Složky
    Vybraných
    Vývoje
    Změn
    živočišné
Abstrakt (česky)
   Od poloviny 70. let minulého století probíhal v Moravském krasu na síti ploch souběžný výzkum rostlinné i živočišné složky geobiocenóz. Po téměř 30 letech bylo v r. 2004 na vybraných 7 plochách zopakováno podobné šetření. Srovnání fytocenologických snímků ukázalo určité změny v dřevinném i bylinném patře. Srovnávací výzkum modelových skupin živočichů ukázal, že postupně vzrůstá jejich druhová rozmanitost.
Abstrakt (anglicky)
   Synchronous research of plant and animal biogeocenose components proceeded on the net of testing areas in the Moravian Karst since the half of 70-ies of the last century. Analogous investigation on selected 7 areas was repeated after nearly 30 years, in 2004. Vegetation survey confrontation has proved certain changes in the wood and herbal layer, the comparative research of model animal groups has shown the gradual growing of species diversity.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012