Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek ke geochemii spodnokarbonských hornin Nízkého Jeseníku
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 118-119
Rok
    1996
Klíčové slovo
    Geochemii
    Hornin
    Jeseníku
    Nízkého
    Příspěvek
    Spodnokarbonských
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012