Podrobnosti záznamu

Název
    Pumpellyite and coexisting minerals in metapelites and veins from the Federico Units in the Internal Zone of the Rif, Spain
Autor
    Alvarez-Valero, A.
    Novák, Jiří Karel
    Ruiz Cruz, M. D.
    Sanz de Galdeano, C.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Canadian Mineralogist
Svazek/č.
    Roč. 48, č. 1
Strany
    s. 183-203
Rok
    2010
Poznámky
    Pumpellyit and doprovodné minerály metapelitů a žil z jednotek Federico, Vnitřní zóna z pohoří Rifu, Španělsko Objev neobvyklých asociací s pumpellyitem ve fylitech permotriasového stáří a v žilkách komformních s foliací (v jednotce Beni Metala I) je dosti významný, poněvadž umožňuje porovnání metamorfních P-T podmínek. Pumpellyit je považován za citlivý indikátor metamorfního stupně. Popsané severní pásmo Rifu a jednotek Federico jsou obnaženy blízko města Ceuty (ve španělské enklávě), na něž je nasunut terán Ghomeride. Chemická data indikují existenci dvou populací pumpellyitu: a/ Fe-pumpellyit z asociace s aktinolitem a epidotem a b/ pumpellyit obohacený o Al ze žilek ve fyllitu. Složení populace a/ je typická pro nízkoteplotní pumpellyit ze zeolitové až prehnit-pumpellyite facie. Tato asociace obvykle indikuje stress kolem 2 kbar a teploty kolem 250 °C.
    Rozsah: 21 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Alpine metamorphism
    Betic-Rif Cordillera
    Federico units
    metamorphism (Marocco/Spain)
Klíčové slovo
    Coexisting
    Federico
    Internal
    Metapelites
    Minerals
    Pumpellyite
    Rif
    Spain
    Units
    Veins
    Zone
Abstrakt (anglicky)
   The discovery of unusual pumpellyite-bearing assemblages in Permo-Triassic phyllites and synfolian veins from the Beni Mezala I unit is important, because it allows the comparison of the P-T conditions deduced from present parageneses. Pumpellyite is considered sensitive indicator of the metamorphic grade. The Federico units (from northern Rif belt) described here are well exposed near Ceuta (Spain enclave), where they are tectonically overlain by the Ghomáride terrane. The chemical data clearly indicate the presence of two populations of pumpellyite: a/ Fe-rich pumpellyite from actinolite-bearing assemblage, in equilibrium with Fe-rich epidote, and b/ pumpellyite richer in Al from actinolite-free veinlets in phyllite. The composition of the first population is typical of the low-grade pumpellyite described in the zeolite and prehnite-pumpellyite facies. This assemblage in pumpellyite-bearing rocks usually indicate pressures of ca 2 kbar and temperatures of ca 250 °C.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012