Podrobnosti záznamu

Název
    Quality factor Q in dissipative anisotropic media
Autor
    Červený, V.
    Pšenčík, Ivan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geophysics
Svazek/č.
    Roč. 73, č. 4
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA205/05/2182, GA ČR3cav_un_auth*0000924
    Projekt: GA205/08/0332, GA ČR3cav_un_auth*0240426
    Překlad názvu: Faktor kvality Q v dissipativních anizotropních prostředích
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    dissipative anisotropic media
    Q-factor
    wave propagation
Klíčové slovo
    Anisotropic
    Dissipative
    Factor
    Media
    Quality
Abstrakt (česky)
   V izotropních prostředích jsou obvykle dissipativní vlastnosti hornin specifikovány faktorem kvality Q, což je kladná, bezrozměrná, reálná, skalární veličina, nezávislá na směru šíření vln. V článku je navržen podobný, skalární, ale směrově závislý faktor kvality Q pro harmonické homogenní a nehomogenní rovinné vlny šířící se v neomezených homogenních dissipativních anizotropních prostředích.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013