Podrobnosti záznamu

Název
    Quantification of reactive components in sands and gravels by petrographic image analysis (modified RILEM method)
Autor
    Lukschová, Šárka
    Přikryl, Richard
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2006
Zdrojový dokument - monografie
    Concrete Solutions
Výraz tezauru
    alkali-silica-reactivity
    petrographic image analysis
    sands
Klíčové slovo
    Analysis
    Components
    Gravels
    Image
    Method
    Modified
    Petrographic
    Quantification
    Reactive
    RILEM
    Sands
Abstrakt (anglicky)
   Quantification of reactive components in sands and gravels by petrographic image analysis
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012