Podrobnosti záznamu

Název
    Quantitative analysis of slope morphology - comparation of frequency distribution of slope angels of three basins of southern Moravia
Další názvy
    Kvantitativní analýza morfologie svahů - srovnávání rozdělení četností sklonu svahů tří povodí jižní Moravy