Podrobnosti záznamu

Název
    Quartz and feldspar zoning in the eastern Erzgebirge volcano-plutonic complex (Germany, Czech republic): evidence of multiple magma mixing
Další názvy
    Zonalita křemene a živce ve vulkano-plutonickém komplexu východních Krušných hor (Česká republika, Německo): doklad opakovaného míšení magmat
Autor
    Breiter, Karel
    Müller, Axel
    Pécskay, Z.
    Seltmann, Reimar
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Lithos
Svazek/č.
    Roč. 80, č. 1-4
Strany
    27
Rok
    2005
Výraz tezauru
    volcano-plutonic complex, quartz, feldspar, mineral zoning, Erzgebirge
Klíčové slovo
    Complex
    Czech
    Eastern
    Erzgebirge
    Evidence
    Feldspar
    Germany
    Magma
    Mixing
    Multiple
    Quartz
    Republic
    Volcano-plutonic
    Zoning
Abstrakt (česky)
   Zonální krystaly křemene a živce ze svrchně karbonského vulkano-plutonického systému východních Krušných hor byly zkoumány pomocí katodoluminiscence a stanovení obsahů vedlejších a stopových prvků. Výsledky potvrzují schopnost vyrostlic křemene a živce zaznamenávat průběh frakcionace magmatu a jeho míšení. V zonalitě minerálů jsou zaznamenány procesy, které mohou být v měřátku studia celkové horniny přehlédnuty.
Abstrakt (anglicky)
   Zoned quartz and feldspar phenocrysts from the Upper Carboniferous eastern Erzgebirge volcano-plutonic complex were studied by cathodoluminiscence and minor and trace element profiling. The results verify the suitaibility of quartz and feldspar phenocrysts as recorders of differentiation trends, magma mixing and recharge events, and suggest that much heterogenity in plutonic systems may be overlooked on a whole-rock scale.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014