Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary environmental history of the Čejčské jezero (S. Moravia, Czech Republic)
Další názvy
    Kvartérní historie přírodního prostředí Čejčského jezera (Jižní Morava, Česká republika)
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 84, č. 4
Strany
    16
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Palynology, palaeoalgology, lithology, radiocarbon dating, Late Glacial, Holocene, Quaternary, South Moravia, Czech Republic, biostratigraphy, lakes, palaeoclimatology, paleoenvironment
Klíčové slovo
    Czech
    Čejčské
    Environmental
    History
    Jezero
    Moravia
    Quaternary
    Republic
Abstrakt (česky)
   Během kvartérního geologického mapování v ČGS Praha byly prováděny vrty v okolí Hodonína (na listu mapy Čejkovice) na jižní Moravě. Nejkompletnější profil nejmladšími kvartérními sedimenty byl ve vrtu ČEJ 27, který byl situovám uprostřed bývalého Čejčského jezera. Klasifikace sedimentů a geologické a paleoekologické podmínky jsou detailně popsány v této práci.
Abstrakt (anglicky)
   During geological mapping of the Quaternary, carried out by the CGS in Prague, boreholes were drilled in the territory of Hodonín (on the map sheet, Čejkovice) in southern Moravia. The most complete profile trough the youngest Quaternary sediments was obtained from borehole ČEJ 27, in the center of the former Čejčské Lake. The time classification of sediments and geological, palaeoecological conditions are briefly described in this paper. L PAZ (local pollen assemblage zone)and stratigraphical periods are CEJ-1a-Ia, CEJ-1b-Ib, CEJ-1c-Ic, CEJ-2-II, CEJ-3-III, CEJ-4-IV-V, CEJ-5-VII, CEJ-6-IX, CEJ-7a-Xa, CEJ-7b-Xb. The Čejčské Lake itself was considered as the lake with the highest salinity in our territoty.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014