Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary evolution of the grass-snake (Natrix natrix): new evidence
Údaj o odpovědnosti
    Martin Ivanov
Další názvy
    Nová svědectví o evoluci užovky obojkové (Natrix natrix) během kvartéru
Autor
    Ivanov, Martin
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Vol. 84
Strany
    s. 153-160
Rok
    1999
Poznámky
    4 obr., 1 tab., 8 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Předmětová skupina
    evoluce biologická
    fylogeneze
    kvartér
    kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu
    lebka
    lokalita fosiliferní
    pleistocén
    Reptilia
Geografické jméno
    Brno-Stránská skála
    ČR-Morava
    Francie
    Polsko
    Rakousko
Klíčové slovo
    Evidence
    Evolution
    Grass-snake
    Natrix
    New
    Quaternary
Abstrakt (anglicky)
   Evolutionary changes of the two cranial elements of the posterior brain-care are observed (basisphenod and prootic) in the living species Natrix natrix since the Lower Pleistocene. It seems to be apparent that the "modern" pattern on the basicranial elements (particularly on the basisphenoid) of the living Natrix natrix, which is the direct descendant of the extinct Neogene species Natrix longivertebrata, were widely evolved as early as at the Plio-Pleistocene transition
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012