Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary extension in Žiar Mts
Další názvy
    Kvartérna extenzia v pohorí Žiar