Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary fluvial deposits in the centre of Brno city - contribution to the problems
Další názvy
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice