Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary geological composition of Brno historic centre: application of results from the collector canalization
Další názvy
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů