Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary in the Jalapa area (northern Nicaragua)
Další názvy
    Kvartér v okolí Jalapy (severní Nikaragua)