Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary limestone a sulphates from the Vltava river valley near Máslovice, Central Bohemia
Další názvy
    Kvartérní vápence a sírany z vltavského údolí u Máslovic