Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary sediments of Plzeň basin and broad surroundings
Další názvy
    Kvartérní sedimenty plzeňské kotliny a širšího okolí (12-333 Plzeň, 12-331 Třemošná)