Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary sediments on the area of the map sheet 13-33 Benešov
Další názvy
    Kvartérní sedimenty na listu 13-33 Benešov