Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary sediments on the map sheet 22-211 Příbram
Další názvy
    Kvartérní sedimenty na listu 22-211 Příbram (22-21 Příbram)