Podrobnosti záznamu

Název
    Quaternary sediments on the map sheet Jindřichův Hradec
Další názvy
    Kvartérní sedimenty na území listu Jindřichův Hradec (23-34 Jindřichův Hradec)