Podrobnosti záznamu

Název
    Račiněves-a new Middle Pleistocene interglacial in the Czech Republic
Další názvy
    Račiněves - nový středněpleistocénní interglaciál v České republice
Autor
    Fejfar, Oldřich
    Fridrich, Jan
    Tyráček, Jaroslav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
Svazek/č.
    Roč. 76, č. 2
Strany
    13
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Fluvial terrace, Pleistocene, Palaentology,Micromorphology of Paleosols, Palaeolithic, Stratigraphy
Klíčové slovo
    Czech
    Interglacial
    Middle
    New
    Pleistocene
    Račiněves-a
    Republic
Abstrakt (česky)
   Terasové systémy, typické pro vnitřní část Českého masivu mají dostatečně dobře vypracovanou relativní stratigrafii, avšak kalibrace dat je stále otevřena debatám. Proto je každá fosiliferní lokalita nesmírně cenná. A z toho důvodu byl i výskyt interglaciální fauny v Račiněvsi podroben detailnímu multidisciplinárnímu výzkumu a datován do širšího okruhu holsteinského interglaciálu.
Abstrakt (anglicky)
   The staircase-like aggradation river terraces which contain a practically complete record of the entire Quaternary, are typical of the inner part of the Bohemian Massif. Despite of well-defined relative stratigraphy, the calibration of dates is still open to debate. Each fossiiliferous occerrence is, therefore, extremely valuable. The new Račiněves locality was studied in detail, and dated into a wider sector of the Hoslteinian interglacial.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014