Podrobnosti záznamu

Název
    Radioactivity of sedimentary rocks over the Ždánice hydrocarbon field
Další názvy
    Radioaktivita sedimentárních hornin na ložisku ropy a plynu Ždánice
Autor
    Matolín, Milan
    Stráník, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geophysical Journal International
Svazek/č.
    Roč. 167, č. 12
Strany
    10
Rok
    2006
Výraz tezauru
    fluids in rocks, radiation patterns,radioactivity
Klíčové slovo
    Field
    Hydrocarbon
    Over
    Radioactivity
    Rocks
    Sedimentary
    Ždánice
Abstrakt (česky)
   Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn na ložisku ropy a plynu Ždánice ve flyšovém pásmu Západních Karpat. Sedimenty jsou uloženy v hloubkách ca 900 m. Povrchová geofyzikální měření byla provedena v létech 2003-2005. V sedimentech, kde je akumulována ropa, bylo zjištěno snížení obsahu radioaktivních prvků K, U a Th, což je způsobeno vyloužením kyselinami, které jsou generovány ložiskovými fluidy. Zvýšení obsahu radonu a thoria v nadloží ložiska je způsobeno emanační migrací. Petrofyzikální změny, způsobené vlivem uhlovodíků na přirozené radioaktivní prostředí, mohou napomoci k prospekci na ropu a plyn.
Abstrakt (anglicky)
   Research of geochemical and petrophysical changes in rocks over the Ždánice hydrocarbon field, SE Moravia, the Czech Republic, was performed by surface geophysical methods along two profiles in the period of 2003-2005. The methods were gamma-ray spectrometry, the measurement of radon and thoron in soil air, thermometry and measurement of soil gas permeability of rocks. Statistical methods were applied to distinguish the signatures between rocks of oil-productive zone (OPZ) and its surroundings. Ddecreasing of K, U and Th, which can be ascribed to enhanced leaching of natural radioelements caused by hydrocarbon-generated groundwater acids. The decrease of Th does not support the hypothesis of Th geochemical stability. Increases in radon and thoron over an OPZ may be caused by enhanced emanation power of unbound U- and Th-containing minerals due to acids. Low-magnitude radiometric signatures, reflecting petrophysical changes, can contribute to estimates of hydrocarbon prospects in studie
   d areas.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014